Stel cookie voorkeur in

21ste eeuwse vaardigheden

Wat zijn de 21e eeuwse vaardigheden?

Het gaat om 11 competenties die weergegeven zijn in onderstaand model van de 21e eeuwse vaardigheden, van Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) en Kennisnet. Het gaat bijvoorbeeld om vaardigheden als kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid. Op de website van SLO vind je een uitgebreide toelichting op het model en de vaardigheden.

 

Waarom hebben kinderen de vaardigheden van de 21ste eeuw nodig?

De maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Gevolg is bijvoorbeeld dat meer mensenwerk wordt gedaan door machines. En bij steeds meer werk worden computers en ict gebruikt. Werk verandert, functies veranderen. In het werk dat wél blijft, zal de mens vaak centraal staan. Te denken valt aan beroepen als therapeut en trainer. Ook banen die vragen om procesdenken, of het bedenken van creatieve oplossingen en nieuwe producten, houden stand. Immers, die zijn niet makkelijk te automatiseren. De meeste kinderen die nu op onze scholen zitten, zullen later werk doen dat nu nog niet bestaat! Vakkennis wordt daarom minder belangrijk maar vaardigheden des te meer. Jongeren hebben 21e eeuwse vaardigheden nodig om zich voor te bereiden op deze toekomst.