Stel cookie voorkeur in

Alle kansen op school

Alle kansen voor alle kinderen, dat is het motto van de Surplusscholen. Maar... zijn onze leerlingen klaar voor de toekomst? Deze vraag vormt de kern van het project ‘Alle Kansen op school’. Het doel is om het onderwijs op onze scholen geschikt te maken voor de 21ste eeuw. Het proces daar naartoe kun je volgen op deze website.

De leerlingen van een zogenoemde ‘Alle Kansen school’ kunnen analytisch, kritisch en creatief denken, samenwerken en problemen oplossen, zijn mediawijs en beschikken over sociale, culturele  en digitale vaardigheden. Aan de hand van een duidelijke visie op modern onderwijs en een zogeheten ‘menukaart” kiest een school een werkwijze die bij de visie past. De school draagt zorg voor een uitdagende en inspirerende leeromgeving. Onderzoekend en ontwerpend leren, wetenschap en techniek, kunst en cultuur en scholing van leerkrachten zijn belangrijke onderdelen van de werkwijze.

Waaraan kun je een ‘Alle kansen school’ herkennen?

  • Visie: er is een duidelijke visie t.a.v. de 21ste eeuwse vaardigheden geformuleerd.
  • Samenwerken: de school zoekt partners om het onderwijs vorm te geven. Deze partners zijn bijvoorbeeld andere scholen, experts uit het onderwijsveld of bedrijven.
  • Delen: de school laat zien waar ze mee bezig is door middel van communicatie naar de buitenwereld, staat open voor bezoek van andere scholen en presenteert jaarlijks de bevindingen aan de andere scholen van de stichting.
  • Innoveren: de school houdt de ontwikkelingen m.b.t. de 21ste eeuwse vaardigheden bij en past het onderwijs hier op aan. Tevens beschikt iedere school over een leerkracht die de rol van aanjager heeft; deze leerkracht inspireert het team en neemt een voortrekkersrol op het gebied van verandering. 

 

Meer informatie over het schoolbestuur / scholengroep Stichting Surplus vind je op www.stichtingsurplus.nl