Stel cookie voorkeur in

Schoolprofilering

Waarom een schoolprofiel?

Wat doen we veel op school... En als een school haar onderwijs vernieuwt lijkt het wel of er nog meer bijkomt! Door het maken van een schoolprofiel - een karakteristiek van je school - kun je uit de enorme breedte van dat onderwijsaanbod een rode draad halen die de diverse activiteiten bundelt. Dat schept overzicht, voor ouders, leerlingen en leerkrachten.
Bovendien maakt een profiel de communicatie over de school gemakkelijker. Je kunt met een paar zinnen en beelden (en een bijpassende slogan) schetsen waar de school voor staat, wat de school uniek maakt, wat ze wil en kan waarmaken, waar ze extra goed in is. Die duidelijkheid vinden ouders, als kritische consumenten, erg fijn. 
Vervolgens gebruik je het profiel als schiftingsmechanisme: ga je iets nieuws oppakken, dan moet dit wel bij het profiel passen. Anders doe je het niet. Dit verlaagt de werkdruk en het beeld van de school blijft op deze manier helder.

 

Andere functies van een schoolprofiel die de school tot voordeel strekken:

intern

- een kompas op school: daarheen varen we en daar hebben we a, b, c,... voor nodig;
- ontwikkeling: hier zijn we als school al sterk in en dit moeten we nog ontwikkelen.

extern:

- een kernboodschap die beter blijft hangen bij de ouders en die ouders – als ambassadeurs – weer gemakkelijker kunnen doorvertellen aan andere ouders;
- een duidelijker beeld van de kracht en de doelen van de school waaraan sponsoren zich kunnen verbinden;
- een heldere plek voor ouders in het onderwijs: dit verwachten wij van u en op deze manier kunt u bijdragen aan onze school en aan het leren van uw kind.

 

Hoe kom je tot een levend schoolprofiel?

Begeleid door de stafmedewerker Communicatie stel je met het team van de school in gemiddeld twee bijeenkomsten een schoolprofiel op aan de hand van kernvragen over het eindprofiel van de leerling dat je nastreeft, over de cultuur, het gebouw, de leerkrachtvaardigheden en de partners waarmee je samenwerkt of wilt samenwerken. Het profiel krijgt een pakkende naam en/of slogan.

Vervolgens wordt het profiel zichtbaar gemaakt. Enerzijds door de communicatie van de school - website, evenementen, flyer, facebookposts - zo veel mogelijk te verbinden aan het profiel. Bijvoorbeeld: heb je een profiel over wereldburgerschap, dan vertel je vooral over alle activiteiten en lessen op school die gaan over duurzaamheid, rechten van het kind, verbinding met de gemeenschap, vreemde talen, enzovoort. Ook formuleer je een kernboodschap: de school op een half A4'tje. Het herinrichten van de communicatie gebeurt door een werkgroep van teamleden en bij voorkeur ook ouders, onder begeleiding van de stafmedewerker Communicatie.

Anderzijds wordt het profiel uitgewerkt in het onderwijs van de school. In het genoemde voorbeeld zullen je projecten, je sociale vaardigheidsprogramma en de inrichting van het gebouw ook meer dan voorheen gericht moeten zijn op wereldburgerschap om het profiel levend en zichtbaar te maken. Hierbij komt de begeleiding niet meer van de stafmedewerker Communicatie maar staan team en directeur zelf aan het stuur. Uiteraard is het wel mogelijk om begeleiding te ontvangen van bijvoorbeeld de projectleider Alle Kansen, de stafmedewerker Onderwijs en ICT of van externe partners (ook bedrijven) die goed bij je profiel passen.

Meer weten?

Voor meer informatie over schoolprofilering kun je contact opnemen met Eva Groslot, e.groslot@stichtingsurplus.nl .
Alvast meer lezen:

Informatie schoolprofilering voor teams
Profiel De Meerkoet Wereldburgerschap
Profiel Zandhope School in beweging
Kernboodschap De Peppel - het onderwijs op een half A4'tje

 

Het profielwiel vullen op De Zandhorst

 

Profielpresentatie aan ouders op Zandhope

 

Profielpresentatie School in Beweging