Stel cookie voorkeur in

Kunst en cultuur

Als speerpunt heeft Surplus geformuleerd dat leerlingen van Surplus-scholen worden gevormd tot jonge onderzoekers. Er zijn goede mogelijkheden voor het nieuwe onderzoekende leren en het oefenen van de vaardigheden van de 21ste eeuw via Kunst- en Cultuureducatie.

Door actief en bewust kennis te nemen van kunst, erfgoed en media, doe je mee aan de samenleving en ontwikkel je begrip voor de normen, waarden en culturen van anderen en van jezelf. Door cultuuronderwijs maak je kennis met talenten, die van anderen en die van jezelf, die je nog niet kende.

Goed cultuuronderwijs helpt bij het ontwikkelen van de 21st century skills; het motiveert de creativiteit, stimuleert het kritisch denken, helpt bij het ontwikkelen van de woordenschat. Binnen projecten rond cultuuronderwijs wordt vaak samengewerkt en word je gemotiveerd tot innovatie.

Wil je meer weten over onderzoekend leren met kunst en cultuur? Neem dan contact op met a.keijzer@stichtingsurplus.nl