Stel cookie voorkeur in

Juf in de Wolken

Het concept

Juf in de wolken is een spelomgeving voor leerkrachten, die je met het hele team een schooljaar lang speelt. Je werkt samen met collega’s en leerlingen aan opdrachten die je telkens uitdagen een nieuwe technologie of toepassing uit te proberen, een nieuwe 21st century skill in je lessen te verwerken, en je ideeën te delen met andere spelers via het online platform. Maar belangrijker nog, in iedere opdracht word je uitgedaagd je les, spel, oefening of uitwisseling samen met collega’s vorm te geven. Je denkt zelf na over mogelijkheden en kwaliteiten van technologie en ICT-middelen. Je neemt een ontwerpende houding aan ten opzichte van je lessen en ten opzichte van technologie(onderwijs).

 

Wat heb je er aan als leerkracht?

Lang niet alle leerkrachten gebruiken techniek en nieuwe media in hun klas, waarmee kansen blijven liggen op het gebied van techniekonderwijs, maar ook op het gebied van lesverrijking in andere vakgebieden. Dit pakken we aan met Juf in de wolken, door leerkrachtenteams onderling en leerkracht en leerlingen samen in de klas spelenderwijs hun onderzoekende en ontwerpende vaardigheden te laten ontdekken, waarbij het gebruik van nieuwe media en ICT centraal staat. Interesse wekken in technologie begint volgens ons bij spelen en creativiteit, en daar speelt deze game op in. Techniekonderwijs krijgt zo op een motiverende manier een plek in de klas door onderzoekend en ontwerpend leren.

Door Juf in de wolken met de school te spelen:

  • Ontwikkelen leerkrachten spelenderwijs nieuwe ICT vaardigheden en raken ze bewust van hoe ze media en ICT een plek kunnen geven in de les.
  • Doen leerkrachten nieuwe vaardigheden op door ontwerpend te leren.
  • Delen leerkrachten meer kennis onderling en met andere vakgenoten door o.a. bij elkaars lessen te kijken en samen lessen voor te bereiden.
  • Wordt er meer tijd besteed aan technologie in lessen, omdat leerkrachten beter weten hoe ze dit op een open, inspirerende en creatieve manier kunnen inrichten.
  • Worden lessen over andere onderwerpen verrijkt met technologische tools: integratie van technologie in het onderwijs.

De game

Juf in de wolken bestaat uit minimaal 21 opdrachten die je gedurende een schooljaar doet. De opdrachten zijn in co-creatie met leerkrachten van partnerscholen ontwikkeld en zijn in een pilot uitgebreid getest. Iedere opdracht is gekoppeld aan een thema en aan een 21st century skill, en is geschikt voor zowel onderbouw, middenbouw als bovenbouw. Aan iedere opdracht zijn specifieke technische tools, websites of apps gekoppeld. Door de opdrachten te doen wordt gedurende het jaar de school steeds ICT-rijker en werken de kinderen en de leerkrachten aan ontwerpende en technische vaardigheden. 

Gratis deelname Surplus scholen

Wil je meedoen met je school of wil je graag je eigen vaardigheden op een speelse manier ontwikkelen. De komende jaren blijft de game gratis beschikbaar voor Surplus leerkrachten. Je kunt je altijd voor de game aanmelden. Voor meer informatie of aanmelden:

Juf in de Wolken

l.vanvliet@stichtingsurplus.nl