Stel cookie voorkeur in

Onderzoekend leren

Als in het onderwijs de 21st. Centuryskills antwoord zijn op de vraag: “wat hebben kinderen nodig om een zelfstandige plaats in de maatschappij in te kunnen nemen?” , is Onderzoekend en ontwerpend leren wellicht het antwoord op de daaruit voort vloeiende vraag: “en hoe dan?”

Onderzoekend en ontwerpend leren (OOL)

Wie aan onderzoekend en ontwerpend leren werkt, zet in op het creëren van een onderzoekende houding van kinderen. Die houding vormt de basis om vanuit  nieuwsgierigheid, betrokkenheid en hoge motivatie aan de slag te gaan met verschillende vraagstukken. Om tot oplossingen te komen ontwikkelen kinderen onderzoeksvaardigheden die veel overlap laten zien met de 21st Centuryskills.

Naast de inhoud van de lessen houden scholen zich bezig met de volgende vragen:

  • De organisatie; Hoe willen we vorm geven aan OOL? Wat doen we al? Wat willen we veranderen? Hoe pakken we dat aan? Welke vakinhoudelijke verbinding (rekenen / taal / wereldoriëntatie / handvaardigheid) willen we er aan verbinden?
  • De rol van de leerkracht: Hoe begeleid ik de kinderen in het onderzoeksproces op een dusdanige manier dat ik de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden stimuleer?
  • De vaardigheden van de leerling: hoe brengen we vaardigheden van kinderen in kaart? Wat hebben zij nodig om zich in OOL te ontwikkelen?

Via de OBD kunnen scholen teambijeenkomsten, inspiratie workshops en klassenconsultaties aanvragen.

Cursussen en Events