Stel cookie voorkeur in

KidzReporterz geeft kinderen een stem

Onlangs is op twee Surplusscholen de pilot KidzReporterz gestart: hierbij worden leerlingen van de groepen 6 tot en met 8 opgeleid tot onderzoeksjournalisten en mediamakers. Het idee is dat niet alleen de kinderen daarvan leren, maar ook dat zij invloed kunnen uitoefenen op het beleid van Surplus. De aftrap was op 31 maart 2018.

 

Confronterende vragen

KidzReporterz komt uit de koker van Het Pakhuis voor Onderwijsinnovatie, dat ook het gamebased learning programma Seppo in de Nederlandse onderwijsmarkt heeft gezet. Het idee achter KidzReporterz is om kinderen, in de rol van onderzoeksjournalist en mediamaker, een stem te geven binnen het onderwijs. Daarbij ligt de nadruk op filmen en monteren. “De blik van kinderen is anders, ze stellen confronterende vragen, komen met verrassende oplossingsrichtingen, zijn nog redelijk vrij van volwassen overtuigingen en weerstand. Daarmee kunnen zij medeleerlingen, leerkrachten, directeuren, ouders en beleidsmakers van Surplus een mooie spiegel voorhouden”, vertelt Eva Groslot, stafmedewerker communicatie van Surplus.

 

Output als input

De leerlingen mogen een probleem naar keuze op hun school onderzoeken en/of helpen oplossen door er een reportage over te maken. “Daarbij willen wij kinderen daadwerkelijk een stem geven binnen Surplus en op deze manier invloed laten uitoefenen op het beleid. Dat maakt KidzReporterz onderscheidend van andere mediaprojecten. De school haalt dus niet alleen de bevindingen van kinderen op, maar neemt die ook serieus en past het beleid of gedrag van de organisatie daarop aan. De output dient als input voor beleid.” Als KidzReporterz na de pilot verder wordt uitgerold naar andere scholen, zal de output structureel deel gaan uitmaken van de overkoepelende communicatie binnen Surplus, bijvoorbeeld via ParaMeter.

 

Talenten ontdekken

Via KidzReporterz valt er voor kinderen veel te leren, van onderzoeks- en mediavaardigheden tot en met het hele scala aan 21ste eeuwse vaardigheden. ”Kinderen ontdekken zo waar hun talenten liggen. Wat ook vaak gebeurt, is dat kinderen die normaliter wat op de achtergrond zijn, zichzelf in de rol van reporter veel meer durven te laten zien. Dat geeft een boost aan het zelfvertrouwen. Daarbij is het erg leuk om te doen, KidzReporterz geeft energie. Dit project is dus alles in één: onderzoekend leren, mediawijsheid en -productie, persoonlijkheidsontwikkeling, veranderkunde en ‘leerlingen als start van beleidsontwikkeling’.” De pilot wordt deels gefinancierd via een bijdrage uit het Alle Kansen Fonds.

 

Zelfstandig draaien

Na de zomervakantie gaat KidzReporterz van start op De Meerkoet in Dirkshorn en op De Zilvermeeuw in Wieringerwerf. Het Pakhuis voor Onderwijsinnovatie traint de leerkrachten van deze scholen zodat zij op termijn het project zelfstandig kunnen draaien en kunnen overdragen aan leerkrachten van andere Surplusscholen. Op vrijdag 31 maart ging de pilot van start met een zogenoemde Sparkzone. Jet en Suus van Het Pakhuis lieten de leerkrachten kennismaken met de uitgangspunten en opbrengsten van KidzReporterz. Ze brachten een filmpje mee dat is gemaakt door een leerlingteam van een school uit Zeist dat de onveilige verkeerssituatie rondom de school onderzocht, over oplossingsrichtingen nadacht en daarmee uiteindelijk de gemeente wist te bewegen tot maatregelen.

Het project op maat maken voor je school tijdens de Sparkzone

 

Waarom, hoe en wat

De leerkrachten dachten na over ‘de kracht van hun redactieteam’, en over het waarom, hoe en wat van KidzReporterz voor de leerlingen, de school en Surplus. Ze schreven hun ideeën op post-its en plakten die op de werkvellen. Wat KidzReporterz de kinderen volgens hen te bieden heeft, zijn zaken als ‘eigenaarschap’, ‘meer betrokkenheid’, ‘verantwoordelijkheid’, ‘maatschappelijk besef’ en ‘kritische houding’. Voor de school spelen zaken als ‘reflectie en feedback op het onderwijs’, ‘opvoeden van kritische wereldburgers’ en ‘van consumeren naar activeren’. De meerwaarde voor Surplus zit in zaken als ‘kijken door de ogen van kinderen’, ‘aansluiten bij de leefwereld van kinderen’ en ‘onderscheidend vermogen’. 

Opgemerkt wordt nog dat het vooral niet bij ‘kreten’ en mooie termen moet blijven. “Wat we zeggen, moet we ook kunnen waarmaken.” Hoe dat vorm gaat krijgen, wordt de komende tijd duidelijk.