Stel cookie voorkeur in

De diepere lagen van de leerlingenraad

Steeds meer scholen hebben een leerlingenraad. Kinderen denken mee over wat er anders en/of beter kan op school, hebben op die manier inspraak en leren daar tegelijkertijd ook nog van alles van. Win-win dus. Hoe heb jij dat op school georganiseerd?

 

'Wij denken mee'

Op De Peppel in Middenmeer bestaat de leerlingenraad uit zeven kinderen van groep 6 tot en met 8. Anne, Jasmijn, Rowan, Marlo, Ruud (ter vervanging van zijn tweelingbroer Koen die in de raad zit), Julia en Sjoerd hebben zich verzameld in de koffiekamer. Over hun rol als leerlingenraad vertellen ze: “Wij denken mee over dingen die op school gebeuren. Over de boeken die worden aangeschaft voor de bib bijvoorbeeld, maar ook over het organiseren van leuke dingen.” Ook vulden ze een tevredenheidsenquête in en lieten ze zich door directeur Peter Smit bijpraten over het nut en de noodzaak van de eindtoets. “Als kinderen in de klas daarover vragen hadden, konden ze bij ons terecht.”

V.l.n.r.: Anne, Jasmijn, Rowan, Marlo, Ruud, Julia en Sjoerd van De Peppel

 

Pot met briefjes

Om in de raad te kunnen komen, moesten ze een sollicitatiebrief schrijven. Ruud: “Daarin moest je opschrijven waarom je in de leerlingenraad wilde komen.” “Ik wilde er graag in omdat ik het leuk vind om dingen te organiseren”, vertelt Rowan. De raad komt ongeveer een keer per maand bijeen en zit dan aan tafel met ‘meester Peter’. De kinderen leveren agendapunten aan. “We willen een boardingtoernooi organiseren, misschien ook voor andere scholen.” Een recent idee is het instellen van een pot waarin kinderen briefjes kunnen achterlaten waarop zij aangeven wat ze willen bespreken in de klas. “Bijvoorbeeld over vervelend gedrag of pesten.” Ze vinden dat ze veel leren van hun leerlingenraadwerk. Jasmijn: “Je leert organiseren en plannen.” Julia vult aan: “Maar ook samenwerken en afspraken maken.” Ze zijn met elkaar eens dat ze zich nu meer verantwoordelijk voelen voor de school. “We vinden het leuk om iets voor de school te doen en we willen graag dat het goed gaat.”

 

Leren democratisch handelen

Nel Groet, directeur van De Mient in Winkel, ziet ook bij haar op school dat de betrokkenheid van kinderen in de leerlingenraad toeneemt. “Zo vond ik laatst een briefje op mijn bureau: er was iets stuk gegaan, of ik dat aan de conciërge wilde doorgeven. Dat was nog nooit gebeurd. Kinderen worden zich bewuster van hun omgeving en van hun eigen belang in relatie tot dat van de school. Daarbij leren wij kinderen zorg te dragen voor zichzelf, de ander en de wereld, en ook dat aspect krijgt vorm in het leerlingenraadwerk.” Een ander belangrijk doel van de leerlingenraad vindt Nel dat ‘kinderen leren democratisch te handelen’. “Kinderen van groep 5 tot en met 8 hebben zich kandidaat gesteld, campagne gevoerd, zichzelf gepresenteerd en vervolgens gekozen. Voordat de raad met mij vergadert, houden kinderen een klassevergadering om op te halen wat er leeft en dan kiezen we samen met welke onderwerpen we aan de slag gaan. Dat varieert van ‘we willen carnaval vieren in plaats van een talentenjacht’ en ‘graag meer boeken van Geronimo Stilton in de bib’, tot aan ‘we hebben WC-regels nodig’ en ‘we willen minder lang instructie.’ Zo hebben ze dus echt inspraak in wat er gebeurt op school en welk beleid we hanteren.”

 

Meer variatie in sportlessen

We spreken Joost, Esther, Tim en Iris uit groep 7/8 van De Meerkoet in Dirkshorn. Samen met drie leerlingen uit groep 5/6 vormen zij de leerlingenraad. Ook op de Meerkoet vond een heuse verkiezing van de raadsleden plaats, en konden kandidaten zichzelf profileren met hun goede ideeën. Een aantal van die voorstellen werken ze nu uit. “Zo willen we graag meer variatie in de sportlessen. We nodigen verschillende sportclubs uit om een keer les te geven, dan kun je kennismaken met andere sporten. Ook vragen we ouders een gastles te geven op school. Zo heeft een moeder laatst verteld over haar werk bij Vezet, dat was erg leuk. Nu willen we voorstellen om in elke klas een vertrouwenspersoon aan te wijzen waar kinderen terechtkunnen met hun problemen. Dat idee werken we uit.” Deze vertrouwenspersoon moet wel van alles kunnen, weten ze. “Je moet goed kunnen luisteren, te vertrouwen zijn, niet iemands kant kiezen, en het probleem niet erger maken, maar juist kunnen meedenken over een oplossing.”

 

Wat de kinderen belangrijk vinden

De kinderen vergaderen elke donderdagmiddag een half uur. Uit hun midden hebben ze een voorzitter en een notulist gekozen. Ze vinden dat ze veel leren van hun leerlingenraadwerk. “Je leert discussiëren, luisteren, zelfstandig werken, voor- en nadelen bekijken en rekenen. We krijgen elk jaar 50 euro en daar moeten we wel mee uitkomen.” Als dit schooljaar voorbij is, eindigt ook hun lidmaatschap van de raad. “Volgend schooljaar krijgen andere kinderen de kans om gekozen te worden.”

 

'Ze zeggen wat ze denken'

Kindcentrum De Hoge Ven in Warmenhuizen, waarin Surplusschool De Torenven en De Doorbraak van Stichting Flore nauw met elkaar samenwerken, hebben voor het hele kindcentrum één leerlingenraad geinstalleerd, met kinderen van de beide scholen. “We zijn inmiddels al zozeer één school dat we hier niet eens over hebben nagedacht”, vertelt Marie-José Tinebra, directeur van De Torenven. “Er zit bij de kinderen veel denkkracht en we vinden het heel waardevol dat zij vanuit hun perspectief meedenken input geven. Wat ik daarbij in de kinderen bewonder, is dat ze zeggen wat ze denken.”

Koen uit groep 7a is aangesteld als de voorzitter. “Als leerlingenraad denken wij mee over van alles wat er op school gebeurt: hoe we feestdagen vieren, welke activiteiten we doen, maar bijvoorbeeld ook hoe we omgaan met pesten.” Als leerlingenraadleden voelen ze zich nauw betrokken bij de school, vertelt Tim. “Als je bijvoorbeeld ziet dat er iemand wordt gepest of dat er iets wordt stukgemaakt op het schoolplein, meld je dat meteen.” Over wat ze ervan leert, zegt Puck: “Je leert vergaderen, maar ook hoe je naar anderen moet luisteren. Ik ben zelf graag aan het woord, dus voor mij is dat wel leerzaam.” Dat ze samen een leerlingenraad vormen namens de twee scholen, vinden ze ‘logisch’. Chrissy: “We spelen samen op het schoolplein en doen steeds meer dingen samen. Via de leerlingenraad, leren we elkaar steeds beter kennen.”